Μηχανολογικά εξαρτήματα

Η κατασκευαστική μας δυνατότητα σε συνδυασμό με την πολύχρονη εξειδικευμένη γνώση επί της τεχνολογίας injection-blow molding, δύναται να καλύψει μια κλίμακα ποικίλων σχεδίων και εφαρμογών σε μηχανολογικά εξαρτήματα όπως perform για φιάλες (μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, έλαια, γαλακτοκομικά) καθώς και πινόλες, μήτρες μηχανών παραγωγής κλπ.

Επίσης μελετώνται και κατασκευάζονται διάφορα εξαρτήματα μηχανολογικής φύσης με εφαρμογές αντίστοιχες της παραγωγής σε πλαστικό.

Ακόμη η εταιρία δραστηριοποιείται στον αρδευτικό τομέα με την κατασκευή Μήτρων Extruder για παραγωγή ειδικών πλαστικών σωλήνων.