Λύσεις εξειδικευμένες

Οι εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρουμε περιλαμβάνουν την μελέτη και τον βιομηχανικό σχεδιασμό αντικειμένων από πλαστικό η μέταλλο, τόσο σε σχεδιαστική πρόταση όσο και εφαρμογή 3D/2D όπως και μοντελοποίησης.

Επιπροσθέτως παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και επίβλεψης υλοποιήσεως κατασκευής ικανές να προσαρμόζονται ανάλογα σε κάθε τεχνολογική-παραγωγική ανάγκη.